ต้นไม้ประจำโรงเรียน……ต้นบุนนาค
สีประจำโรงเรียน…..เหลือง แดง