รูปชฎากระจายรัศมี หมายถึง ปัญญาเปรียบดังแสงสว่างนำนักเรียนให้ไปสู่อนาคตอันสดใส
รัศมี 19 เส้น หมายถึง ปีพุทธศักราชที่จัดตั้งโรงเรียนคือ 2519
พลอย หมายถึง อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นแหล่งของ“ทับทิมสยาม”


เพลงมาร์ชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม เด่นงามสม สถาบัน การศึกษา
เรียนดี วินัยดี มีปัญญา เฟื่องกีฬา รู้รัก สามัคคี
ด้วยสายใย ใจภักดิ์สมัครมั่น ผูกสัมพันธ์ ร้อยใจรัก ในศักดิ์ศรี
ทั้งกายใจ อารมณ์ สังคมดี เหล่าน้องพี่ ลูกเหลืองแดง แกร่งเกรียงไกร
ยามเรียน เราเพียร เร่งศึกษา เพื่อชีวา อนาคต อันสดใส
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ด้วยน้ำใจ งามเด่น เป็นนักกีฬา
เหลืองแดง โบกพริ้ว ปลิวไสว คือบ่อไร่ สถาบัน การศึกษา
สั่งสอนศิษย์ ได้ดี มีปัญญา ศิษย์ถ้วนหน้า น้อมรำลึก นึกถึงคุณ


โรงเรียนของเรา
โรงเรียนของเราแต่เก่าก่อน เป็นดงดอนเนินป่าพนาสณฑ์
มาไถถากตรากตรำด้วยจำทน บังเกิดผลเป็นพฤกษชาติสะอาดตา
รุกขชาติดาษดื่นด้วยแมกไม้ นี่ยางยูงสูงใหญ่กิ่งสาขา
นั่นเถาวัลย์พันเกี่ยวเลี้ยวไปมา โน่นกล้วยไม้ป่าออกดอกสะพรั่งไป
ทั้งประดู่ดงชงโคและบุนนาค อีกกระบากกระบกต้นสูงใหญ่
กลิ่นพะยอมหอมหวลลำดวนไพร ทะลอกใหญ่ใบครึ้มขึ้นริมเนิน
บ่อไร่วิทยาคมสมนามงามสง่า ตั้งอยู่ริมเชิงผาภูเขาเขิน
สระน้ำใสใหญ่กว้างอยู่ข้างเนิน ช่างเพลิดเพลินสุขใจเมื่อได้ยล