โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
เลขที่ 15915 ม.4 ต. บ่อพลอย อ. บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โทรศัพท์ 0-3959-1043
โทรสาร 0-3959-1043
Email boraiwit@outlook.com